Currently browsing

Page 5

با بالش جمله بساز

به لره میگن با بالش جمله بساز، میگه: یه گنجشک دیدم با تفنگ زدم به بالش!!! میگن: نه این بالش، اون یکی …

از خاطرات ی شیرازی

مهمون بودیم جایی، نصف شب حال نداشتم برم دستشویی، یه بچه کنارم خواب بود برش داشتم گذاشتم تو جای خودم تو جای …

برای اولین بار سکس

پسر : بابا من برای اولین بار سکس رو تجربه کردم پدر: آفرین پسرم , منو سر بلند کردی بشین برام تعریف …

غضنفر داشت می مرد

غضنفر داشت می مرد، به زنش گفت بعد از من فقط با مش قربون میتونی ازدواج کنی! زنش گفت چرا؟ غضنفر جواب …

حجله

ترکه از حجله میاد بیرون با پدر زنش روبرو می شه، نمی دونه چی بگه، هل میشه میگه دست شما درد نکنه، …

ﯾﮏ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﺗﻮﯼﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ

ﯾﮏ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ, ﯾﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ, ﯾﻪ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﻭ ﯾﮏ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﺗﻮﯼﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ :ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ : ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻡ, …

غضنفر سوار اتوبوس ميشه

غضنفر سوار اتوبوس ميشه بغلش يه زن ميشينه زنه ميشينه رو كت غضنفر، غضنفر به زنه ميگه خانوم كونتون رو از رو …

محرم امسال

خبرنگار:براي محرم امسال چه برنامه هايي داريد؟_ترکه:ما امسال 10تا علم اضافه کرديم /15تا پرچم/150تا زنجير/12تا قمه و40تا زنجيرزن جديد در مجموع انشاءالله …