98

 شاكي ميره پيش خدا ميگه: خدايا يه چيزي به اين حوا بگو، خيلي منو اذيت ميكنه.  خدا ميگه: چي شده؟ اين دفعه چي كار كرده؟!  ميگه: هي

Leave a Reply