977

Yek ruz yek nafar da’wt az dar diva’neh xa’neh rad miwod ke did dota’ diva’neh loxt wodand va kuna’wuno da’rand beham mima’land.
Porsid ce ka’r mikonid?
Goftand ma’ da’rim dokun ba’z mikonim.
Bad az yek sa’at ya’ro barmigawt did da’rand kira’wuno beha

Leave a Reply