976

Yek ruz sare kuceh ja’helha’ ista’deh budand va yek piremardi ham a’nja’ newasteh bud. Ta’ inkeh yek doxtareh xowgel az a’nja’ migozawt yeki az ja’helha’ beh doxtare goft a’x jun koseto boxoram ke piremarde be ja’hele mige pesaram man dandun nada’ram uno

Leave a Reply