924

yek ruz yek rawtieh ba’ zanew ru powtebum xa’bideh bud keh yek dafe ehsa’se samimiat va dusti ba’ zanew mikoneh va migeh: zanjan, to dust da’wti mard budi?
zaneh rawtieh yek a’hi mikewe va migeh: na, dust dawtam to mard budi.

Leave a Reply