915

Yek ka’pta’ne kewti e mosa’ferbari dar yeki az safarha’ye orupa’i az yek sexshop yek monkan e pela’stiki e zan mixare keh dar henga’m safar ba’ a’n ha’l kone. Yek wab toye ka’binew uno dar mia’reh ke ewgba’zi bokone ke ruye arweh seda’w mikonan. Yeki az x

Leave a Reply