860

Ye ruz ye Torke va ye Rawtie kena’r estaxr newastand.
yek dafe mibinan ke ye ba’ba’i tuye a’b qarq wode. mikewanew birun va mibinan ke ba’yad nafase masnui behew bedahand.
rawtie mige a’qa’ ma’ ke nemixa’m dahan be dahan bewe, va raft ye welang gereft v

Leave a Reply