846

be zane rawti goftan dar zama’ne sex ba’ woharet harf ham mizani?
zane rashti:agar telefon bezane,a’re ke harf mizanam.

Leave a Reply