836

Yek zane tork raft pahluye doktor.
Doktor behew da’ru da’d va goft: wabi yek ba’r in da’ru ra’ begozar dahane “Rahim”.
zane har wab in da’ru ra’ goza’wt, va sare yek hafte raft be doktor goft : xub nawodam!
doktor goft ci kardi?
zane goft: har wab yek

Leave a Reply