802

ye ruz ye polise da’re tu xia’bun ra’h mire.ye dafe mibine se ta’ torki ruye wuneye hamdige va’ysta’dan.
polise mige : woma inja’ cika’r mikonin?
torkie ke pa’intar as hame hast mige: a’qa’ye polis, ma’ ye a’pa’rtema’ne se tabaqei hastim.
polise mige:

Leave a Reply