782

Az yeh torke sare kela’se engelisi miporsand keh ba’ kalamehe Kiristal yek jomleh besa’z.
Torke migeh (My kir is ta’l)

Leave a Reply