759

amaleha’ da’wtan sare ye sa’xtemune nimesa’z dar tabaqeye dava’zdahom ka’r mikardan. yeki miya’d az pa’yin da’d mizaneh: “qazanfar, qazanfar, zanet az tabaqeye sevvom ofta’deh tu xiya’bun, mordeh”.
da’ha’tiye un ba’la’ woru mikoneh tu sareh xodew zadan v

Leave a Reply