730

ye a’qa’yi zaneh ha’melawo mibareh doktor moa’yeneh. doktor moa’yeneha’wo mikoneh va migeh: “naxeyr, xa’numetun ha’meleh nist.”
a’qa’he migeh: “doktor in wikamew umadeh ba’la’.”
doktor: “na a’qa’, in ba’deh.”
ye ma’he digeh doba’reh miran doktor: “a’qa

Leave a Reply