2062

ye torke har shab to khabesh midid ke ba khara footbal bazi mikone, ye rooz pamishe va mire pishe doktor va moshkelesho be doktor mige. Doktor behesh mige ke negaran nabash barat ye daroo midan ke emshab ghabl az khab bokhori va khoob beshi. torke mige ag

Leave a Reply