206

از تركه مي‌پرسن: از چه رنگي خوشت مياد؟ ميگه: &#1575

Leave a Reply