2024

dar USA,Yek mardeh pooldar, ye mostaxdeme tork da’wteh.
Mardeh wekamew ka’r nemikardeh, be torkeh migeh bereh qors begireh. Torkeh ham englisi nemidoonesteh, be doktore da’rooxooneh migeh:
Big chief, no shit.
Doktor ye besteh qors mideh va migeh yeki a

Leave a Reply