2023

Torke mireh da’rooxoneh be doktor migeh:
man ye nesfeh gorse viyagra’ mixa’m.
Doktor migeh: nesfeh ciyeh? ba’yad yek dooneh ka’mel bexory ke ka’r koneh.
tork migeh: a’xeh man fa’qa’t mixa’m ma’c va booseh koonam.

Leave a Reply