2018

yek bar yek hezarpa zan migire wabe aroosiw vaqti mire too hegle bad az 2 sa’at gerye konan miya’d biroon va mige ba’ba’ yeki be man biya’d bege ke kosew la koodoom pa’we???

Leave a Reply