1986

ye zane jende mire tala’ foruwi,
mibine sa’heb ma’qa’ze tanha’st.
mige:a’qa’ in halqe tala’ cande? sa’heb ma’qa’ze ke tork bude mige: 60 toman
zane loxt miwe mige ha’la’ cand?
torke mige: 10 toman
zane dast mikone tu kifew mige: belaxare cand?
tork

Leave a Reply