1982

(Derse demokrasi):
Yek becceh az pederew miporse, mua’lem gofteh ferda’ ra’jebe demokrasi ka’r konid man az woma’ miporsem!
ha’la’ ba’ba’joon be man komak kon.
pederew migeh xeyli metlebe saxtiye,
esasew ra’ beto begem, ferda warh xa’hem da’d.
Be pe

Leave a Reply