1981

Yeh rooz yeh pesar ba’ yek pedareh Turk az yeh foroowka’ dozdi mikonan, badan moqeyikeh pa’sta’r donba’lewoon midoyeh da’d mizaneh, “Kore xar vasah!!!”
badan pesareh be ba’ba’w miqeh ba’ba’ man ba’yad vuysam mardeh manoh wena’xt.

Leave a Reply