1975

cera’ zanha’ behtar az ma’win hastand?
awalan bara’ye inke silanrewun be hame bozorgiyi mixore.
dovoman motore zanha’ xodew otuma’tik roqan paxw mikone.
sevoman motore zanha’ har ye ma’hi yek ba’r otuma’tik roqan avaz mikone.

Leave a Reply