1971

ye ruz marde newaste bud kena’re darya’,na’gaha’n ye pary darya’iy mia’d birun ,ya’ru mige agab ba’ba’ marmahi dide budim ,valy jende ma’hy nadide budim.

Leave a Reply