1961

torke mixa’ste dafe aval ba’ ye xa’noom bexa’be.nemidooneste ba’iad ceka’r bokone.
be doostew mige: hassan man ba’yad cika’r konam?
doostew mige: ka’ri nada’re.ba’yad bebari too, bia’ri biroon, bebari too bia’ri biroon.fahmidi?
torke mige na.
hassan m

Leave a Reply