1936

Yek tork mixa’steh dar A’mrica’ ma’win bexareh,
azaw mixa’n yek form por koneh. Torkeh mineviseh:
Name: Ibrahim
Last name: Ibrahimi
Sex: Yek ba’r dar Ardabil da’wtam

Leave a Reply