1927

ye rooz ye rawtiye dawte bara’ye doostaw az zanew tariif mekarde ke kamar barike, sine felanee , …..
bad mege doosta’n ela’hi koftetoon bewe!

Leave a Reply