1926

ye ruz ye xa’nume!!mire doktor va be doktor mige ke a’qa’ye doktor,lotfan ye sura’x ruye wekame man dorost konid va cand ta’ ham moo beka’rid doro varew.
doktore ke xeili taajob karde bude mige:xa’num a’xe bara’ye ci?
xa’nume mige a’xe ala’n karo ka’seb

Leave a Reply