1917

ye rooz bad az nama’z jamaat ye torke mireh pahlooye piw nama’z va migeh a’qa’ ja’n miwe a’dam ma’dar zanewo bokone
piwnamaz migeh
ka’far in cie ke migi amka’n nada’reh
torke mige ma’ kardim wod!

Leave a Reply