1911

3 M O J E Z E J E YEK ZAN RA’ NA’M BEBARID :
1. A’nha’ xis miwawand , bedune inke a’b behewa’n bexorad .
2. Az a’nha’ xun mia’yad , bedune inke zaxmi bewawand .
3. A’nha’ wir midahand , bedune inke alaf bexorand .

Leave a Reply