1898

ye rooz yeki mire da’rooxoneh mige a’qa’ 99 ta’ ka’ndom da’rid?
ya’roo mige cera’ 99 ta’? marde java’b mide agar kune xodet mixa’re pas 100 ta’ bede.

Leave a Reply