1887

az rawti miporsan beyne ye benz va ye zane xowgel kodoomo entexa’b mikoni?
rawti migeh: benz ageh xara’b beweh xarj dar miya’reh. zan ageh xara’b bewe pool dar miya’reh.

Leave a Reply