1882

yek Ba’r Be Yek torkeh migan towa’llet ra’ Baxw kon …
migeh

Leave a Reply