1859

5 ta’ qazvini ba’ ham miran tu ye hamum nomre( ye nafare).
nim sa’at migzare, 1 sa’at migzare, 3 sa’at migzare nemia’n biroon.
raees hamum asaba’ni miwe mire dare hamum ro ba’z mikone mibine, har 5 ta’wun gerd va’ysa’dan.
ye dune sa’bun vasat ofta’d

Leave a Reply