1814

na’serdin wa’h be sogoli haram peyqa’m da’d keh emwab nobate to ast. zood biya’.
sogoli haram ozre ma’hiya’neh da’wt va nemitava’nest.
sogoli wa’er ham bood va yek beyt wer bara’ye wa’h feresta’d va goft:
ey waha’ az da’manam dasti beda’r micekad az b

Leave a Reply