1813

ye torkeh mireh restoora’n ga’rson migeh: ci meyl darin?
torkeh migeh: celokaba’b,
garson migeh:barg ya koobideh
torkeh migeh:onew digeh be to rabty nada’reh.

Leave a Reply