1809

Ye morqe Ira’ni ba’ ye morqe a’mrika’i da’va’ ka’rd.
Morqe a’mrika’i did ke da’re be morqe Ira’ni miba’ze, onva’qt ba’rmiga’rde be morqe Ira’ni mige : boro ba’ba’ ba’ on toxme kocik o a’rzoonet !
Morqe Ira’ni da’r ja’va’b mige : Fekr ka’rdi ma’n mesle

Leave a Reply