1796

Do ta bace tork, az mardrese miya’madan. Yeki be onyeki mige: pedaret cika’rast?
Mige dookoon da’re!
On yeki migeh xa’k bar saram pedare man faqat yek koon dare!!!!!

Leave a Reply