1700

ye turk budew ke hamiwe mixa’st bege ke tama’me a’damha’ye maruf turk hastand.
Mige ke:
Einstein Turk bud.
Hitler turk bud.
Hazrate mohammad Turk bud.
Ali ebn’e abi ta’leb turk bud.
……
xola’seh hamintoor mireh ta’ inke mig’e:

Aslan Hazrat A’

Leave a Reply