1695

yek ruz xa’numi be doktor mireh va migeh:
“a’qayeh doktor seda’yeh man besya’r na’zokeh yek ka’ri bokonin “
doktor behew qorsi mideh va migeh in qors avarezeh ja’nebi da’reh ,
xanumeh qabul mikoneh va mireh.
yek ma’heh bad doktor doba’reh un xa’numo

Leave a Reply