1665

Yek mo’alame (a teacher) Torke Dar yek madreseye Doxtra’neh dar Rawt Dabir Riya’zyat boud Va ba’ yekie az doxtrha’ ra’beteh barqara’r kard va zad va Doxhtare Ha’meleh Wod.
Yek Rooz Doxtarahe Be Moalem miguyad keh Man Ha’meleh Wodam ha’la’ ci Ka’r Ba’yad

Leave a Reply