1654

ye marde da’wt tu ye xia’ba’n tu qasvin miraft va yek mobile ru kamarew bud.Yeho ye qasvini rad miwe va mige:
“ehh? EF-EF ham va`saw gosa’wte”

Leave a Reply