1650

Reeya’zee: begeem ke dota’ portoga’l da’ree, dota’ deegeh az bara’daret meegeeree, meeweh cee???
yek wa’gerd dastaw ra’ ba’la’ meekonad va meeguyad
“yek kotak ka’reeyeh mofasal”

Leave a Reply