1629

yekrooz yek ja’hel dawt yeknafar ra’ kotak mizad, mardom tama’wa’ mikardan yek torkeh ham da’wt tama’wa’ mikard.
ja’hele goft cetune nega’h mikonin! in ba’ba’ gondegoozy kard koonewo pa’re kardim!. dar hamin vaqt yek zaneh ta’zeh resid va as torkeh pors

Leave a Reply