1612

Yek rooz, vaxtee samad va Leila’ ba’ ham aroosee meekonan, wabe aroosewoon, Leila’ meebeene Samad heecee nemeedoone ceeka’r kone. Leila’ alakee meege, ” Samad, xaylee garme”. Samad mege”xob booloozeto dar beya’r”. Leila’ ba’z meebeene Samad heecee ha’leew

Leave a Reply