1609

Yek roozy yeki da’wteh dar autoba’ne Tehra’n Qazvin ra’nandegi mikardeh ke mibineh yek kune sefid az panjareh yek ma’wine biroone.
suratew ra’ birun mikone va az ra’nandeh miporseh
a’qa’ jun in kun ra’ cera’ az panjareh biroon goza’wti???
ra’nandeh ke

Leave a Reply