1594

Yek Rooz Yeh Rawtieh Ba’ Zanew Rooieh Taxt Xa’bideh Boodeh Keh Ehsa’s Mikoneh 6 Pa’ Rooieh Taxteh.
Bad Az Taxt Meeia’d Pa’een Va Miwmoreh 1,2,3,4 va mige:Na ba’ba’ Dorosteh Bad Mireh Roo Taxt Va Mixa’beh!!!

Leave a Reply