1584

yek a’bada’ni va yek armani raftand hamma’m. A’bad’ni cewmew ke be a’late armani ofta’d va deed ke xaili tamiz hast goft: volek ma’le to ceqadar noe (how new is it!)

Leave a Reply