1582

Yek rooz ye zani sare nama’z mi gooze. Bad mire piwe ye a’xond mige: Ha’j a’qa’, man moqeye nama’z goozidam, xa’stam bebinam nama’zam ba’tele ya’ na.
Ha’j a’qa mige: Xob xa’noom seda’w cejoor bood?
Xa’noome mige: Ha’j a’qa’ woma’ ba’ dahanet seda’ dar

Leave a Reply