1556

Yek ruze, yek turke ba’ zanew da’wtan mikardan, mardeh hayy da’d mizad “MOOHKAMTAR”,”MOOHKAMTAR”, “MOOHKAMTAR Mik bezan”.
cande daqigeh baad mardeh da’d zad “saber kon,saber kon, yava’w, yava’w mala’feh raft tu kunam.”

Leave a Reply