1551

yek ruz, yek pedary be pesarew migeh, boro bara’m yekam va’zelin bexar, pesarew mireh va un ro mixareh va be pedarew mideh, bad pedarew mireh tu ota’q va dar ro mibandeh. yek hafteh migzareh va pedar va ma’dar az ota’q birun nemia’nd, amuyeh pesareh mia’d

Leave a Reply